PREDIKANTEN

Ds. J. van Tuil

Emirituspredikant :Ds Bouwkamp

KERKELIJK WERKER

Naam: Rene Beiboer
Tel: 06-11882079
Email: kerkelijkwerker@marienberg.gkv.nl

KERKDIENSTEN
9.30 uur en 14.30 uur, in het kerkgebouw Stationsweg 3.

KINDEROPPAS

Elke zondagmorgen wordt er kinderoppas verzorgd in een lokaal van "de Uythof". U kunt daar u kleine kinderen brengen zodat u zelf de kerkdienst kunt bijwonen.

AVONDMAAL

Als regel wordt op de tweede zondag van de maanden maart, juni, september en december in twee morgendiensten het Heilig Avondmaal gevierd. Deze diensten beginnen om 8.45 en 10.45 uur. De middagdienst begint dan om 15.00 uur.

CATECHISATIES

De gewone kerkelijke catechisaties voor doopleden worden gegeven door de beide predikanten. De lessen worden gegeven op dinsdag en woensdagavond in een lokaal van "de Uythof"

ATTESTATIE, HUWELIJK, DOOP

Aanvragen van ATTESTATIES; tenminste 4 weken voor datum van vertrek
Aanvragen van een HUWELIJKSBEVESTIGING; tenminste vier weken voor de datum van het huwelijk, en voor een smalle kerkenraadsvergadering.
Aanvragen van een DOOPSBEDIENING.
Voor bovengenoemde zaken kan men terecht bij de scriba:

M. Huiskes-Oudekerk, Hesselinkkamp 2, tel 0523-856908
scriba@marienberg.gkv.nl

OPMERKING: Men wordt verzocht ook verhuizing, geboorte, huwelijk of overlijden mede te delen aan de scriba.

COLLECTEMUNTEN

Deze kunnen gekocht worden elke vrijdagavond van 19.00 - 19.30 uur in "de Uythof". (Bij een kerkdienst op dezelfde tijd een half uur voor het begin van de kerkdienst)

KOSTER.

Ingrid en Henrie Bouwhuis telefoons : 0523-235631 of 0611672125 koster@marienberg.gkv.nl

 

BEHEERDER "DE UYTHOF"

Aanvragen gebruik gebouwen
Voor het aanvragen van het gebruik van het kerkgebouw of "de Uythof" kan contact worden opgenomen met de secretaris van de Commissie van Beheer:
K. Pullen, Johan Clemmestraat 7, 7692 AP Mariƫnberg, 0523-267822
of met de koster van de kerk.
Na akkoord van betrokkenen zal bevestiging met opgave van (evt.) kosten en voorwaarden worden toegezonden.Wanneer u de uithof wilt reserveren of huren dan kan dat.

Richtlijnen voor de huur bij een doopdienst vind u op onderstaande link.

Aandachtspunten gebruik "de Uythof.

ORGANISTEN

Erik Bouwhuis
H.Meijerink
Jan Woertink
Hanno Kelder
T.W. vd Akker
Gerben vd Akker
E.Botter
J.Huisman
Joh. Plaggenmars


PLAATSELIJK KERKBLAD

Het plaatselijk kerkblad "Van Huis tot huis" verschijnt als regel om de 14 dagen.
Kopij inleveren voor maandagavond 18.00 uur bij de redactie:
M. Zomerdijk-Hofsink.
e-mail: redactiekerkblad@marienberg.gkv.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muntgroen1

 

 

afbeelding van de uythof