PREDIKANTEN

Ds. J. van Tuil

Emirituspredikant :Ds Bouwkamp

KERKDIENSTEN
9.30 uur en 14.30 uur, in het kerkgebouw Stationsweg 3.

KINDEROPPAS

Op elke zondagmorgen is er kinderoppas in een lokaal van "de Uythof". U kunt daar u kleine kinderen brengen zodat u zelf de kerkdienst kunt bijwonen.

AVONDMAAL

Als regel wordt op de tweede zondag van de maanden maart, juni, september en december in twee morgendiensten het Heilig Avondmaal gevierd. Deze diensten beginnen om 8.45 en 10.45 uur. De middagdienst begint dan om 15.00 uur.

CATECHISATIES

De gewone kerkelijke catechisaties voor doopleden worden gegeven door de beide predikanten. De lessen worden gegeven op dinsdag en woensdagavond in een lokaal van "de Uythof"

ATTESTATIE, HUWELIJK, DOOP

Aanvragen van ATTESTATIES; tenminste 4 weken voor datum van vertrek.
Aanvragen van een HUWELIJKSBEVESTIGING; tenminste vier weken voor de datum van het huwelijk, en voor een smalle kerkenraadsvergadering.
Aanvragen van een DOOPSBEDIENING.
Inleveren van attestatie
Voor bovengenoemde zaken kan men terecht bij de scriba:

Gerrie Woertink-Veurink,
W. Hentostraat 30,
7692 AM  Mariënberg.
Tel. nr. 0523-251528
scriba@marienberg.gkv.nl

OPMERKING: Men wordt verzocht ook verhuizing, geboorte, huwelijk of overlijden mede te delen aan de scriba.

COLLECTEMUNTEN

Deze kunnen gekocht worden elke vrijdagavond van 19.00 - 19.30 uur in "de Uythof". (Bij een kerkdienst op dezelfde tijd een half uur voor het begin van de kerkdienst)

KOSTER.

Ingrid en Henrie Bouwhuis telefoons : 0523-235631 of 0611672125 koster@marienberg.gkv.nl

 

BEHEERDER "DE UYTHOF"

Aanvragen gebruik gebouwen
Voor het aanvragen van het gebruik van het kerkgebouw of "de Uythof" kan contact worden opgenomen met de koster van de kerk.
Na akkoord zal bevestiging met opgave van (evt.) kosten en voorwaarden worden toegezonden.Wanneer u de uythof wilt reserveren of huren dan kan dat.

Richtlijnen voor de huur bij een doopdienst vind u op onderstaande link.

Aandachtspunten gebruik "de Uythof.

ORGANISTEN

Organisten binnen de gemeente:

Erik Bouwhuis
Hendri Meijerink

Gast-organisten:

Jan Woertink Hardenberg
Hanno Kelder Dalfsen
Taeke v.d. Akker Vroomshoop
Eg Botter Vroomshoop
Bertus Niezink Hardenberg


PLAATSELIJK KERKBLAD

Het plaatselijk kerkblad "Van Huis tot huis" verschijnt als regel om de 3 weken.
Kopij inleveren voor maandagavond 18.00 uur bij de redactie:
S.E. Ramaker-Bartels, Stationsweg 10, tel. 06-25362414
e-mail: redactiekerkblad@marienberg.gkv.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muntgroen1

 

 

afbeelding van de uythof