Liturgisch bloemschikken.

 

Dankdag 6 Nov 2013

dank2013

 

1e adventzondag 02-12-2012

Thema van donker naar licht
Jes 9,1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.

1adv2012

Zondag 2 december Eerste Advent
Advent: onze gedachten worden gericht op de geboorte en de wederkomst van Jezus.
De eerste donkere kaars is aangestoken.
De bol van dorre, kale takken symboliseert de donkere wereld.
De aarde, de schepping verwacht de (weder)komst van de Here Jezus. 0 kom, 0 kom Immanuël.
Ps 18,29 U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis

Zondag 9 december Tweede Advent
Er branden nu twee kaarsen. De bol symboliseert de donkere wereld.
De aarde, de schepping verwacht de komst van de Here Jezus. Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet
Ps 132 : 11 De HEER heeft David trouw gezworen, en Zijn belofte neemt hij niet terug.

Zondag 16 december Derde Advent
De derde kaars is aangestoken
De bol symboliseert de donkere wereld. De aarde en de schepping verwachten de Here Jezus.
Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor.
Joh 8 : 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

Zondag 23 december. Vierde Advent
Vandaag is de vierde kaars ontstoken. Het wordt steeds lichter in deze wereld.
Het is vandaag de vierde adventzondag. Er zijn lichtjes aan de wereldbol toegevoegd. Jezus heeft gezegd: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft

 

==================================================================================

4e adventzondag 18-12-2011

adv42011

 Kerst komt nu nog dichterbij; het is al bijna kerst.
  Zijn ster is reeds aanwezig en wijst ons de weg.

  Gezang 80: 3 - O Troost, beloofd aan ’t voorgeslacht
                O Heiland, eeuwenlang verwacht,
                Zuivere zon en schone ster,
                Wij zien uw stralen reeds van ver.

  Er zijn rode bloemen in het bloemstuk verwerkt,
  de kleur rood staat voor liefde; Gods liefde.

==================================================================================

3e adventzondag 11-12-2011

advent20113


  Er zijn roze bloemen (gerbera’s) in het bloemstuk gekomen
  en tulpen (tulpen staan symbool voor gebed)
  Roze is de liturgische kleur voor de 3e advent.
  We zijn immers dichterbij het licht gekomen; er gloort al iets van licht
(verwachting).

==================================================================================

2e adventzondag 04-12-2011

adv22011

Wij zijn dichter bij Kerst; bij de komst van het Licht der wereld.
  De bloembolletjes in het bloemstuk symboliseren dit.
  De bloembol lijkt dood te zijn maar binnen in de bol is leven.
  Dit is te zien door het groen wat al uitkomt.
  Het groeit naar het licht, het licht zal overwinnen.

==================================================================================

1e adventzondag 27-11-2011

adven2011-1


Het bloemstuk is gemaakt naar de tekst van het bijbelgedeelte Johannes 1:
1-18.
(“Het licht schijnt in de duisternis”……, “Het ware licht dat ieder mens
verlicht en naar de wereld kwam”....)

En van het lied; Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad.

In deze schikking een donker stuk, om zo te laten zien dat de wereld in
duisternis is gehuld en dat we op weg zijn naar Kerst; de geboorte van de
Verlosser, het Licht der wereld.
In dit bloemstuk is licht en donker verbeeld, d.m.v. donkere materialen en
lichtjes.
De bol stelt de wereld voor die door het licht overwonnen wordt/is.
Het is de bedoeling dat elke adventzondag het bloemstuk “groeit” naar het
licht, naar kerst.
De kleur Paars is de liturgische kleur die gebruikt wordt met advent, dit
vind je terug in het kleed en in de materialen die gebruikt zijn.

==================================================================================

Jubileumconcert 15 jaar  jongerenkoor ‘Carry the Light’ 25-11-2011

‘Bestemming (on)bekend!?’.

 

carry

Onze bestemming mag bekend zijn, omdat Jezus voor ons stierf aan het kruis. Maar soms weten we niet wat we met bepaalde situaties aan moeten: we weten niet wat het beste voor ons is en hoe we verder moeten. We gaan op weg naar het grote feest. Uitgebeeld door de ‘weg’ met klimop, klimop staat voor Gods trouw God is altijd bij ons met zijn trouw. Ook in de 15 jaar dat we mogen zingen over Gods grote naam! We mogen dan altijd weten dat, wat er ook gebeurd, we veilig zijn bij zijn bij Hem want we zijn op weg naar een groot Feest samen met Jezus. Dat grote feest wordt uitgebeeld door een hart met rode bloemen,- rood is de kleur van de liefde-

==================================================================================

Dankdag voor gewas en arbeid 2011

dank2011

 

Dank U God, voor alles wat U ons geeft.

U laat uw Licht (zonnebloemen) over ons laten schijnen.
Zonder licht groeit er niets.
Het Licht van God,
het Licht van ons leven.
Zonder dat Licht komt niets tot bloei...

Dank U, dat U ons met Uw trouw (klimop) nabij bent.

==================================================================================

Zondag 24 juli 2011 – EvangelisatieThemadienst

them

” Durf als christen maar op te vallen” Zoals de zonnebloemen in dit stuk; Altijd met het gezicht gericht naar het Licht!

1Petrus 2:11,12 11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

==================================================================================

afscheid Ds Bouwkamp 03-07-2011

dsbouwkamp

Afscheid Ds. Bouwkamp Zondag 3 juli 2011 Deze schikking symboliseert de dankbaarheid aan God dat u in onze gemeente werkzaam bent geweest als predikant. U was onze herder en leraar,u deed uw werk met Godstrouw en omgeven door de Heilige Geest, daarom klimop en rood draad om de herdersstaf. Het witte gipskruid beeldt de gemeente uit, de roos in het midden verwijst naar u als predikant te midden van de gemeente. De rode kleur verwijst naar de Geest die u gedreven heeft en naar de liefde waarmee u het Woord heeft gebracht. Vooraan ziet u enkele wortels liggen. Deze drukken uit, dat wij allen zijn geworteld en gegrond in Gods liefde. U heeft ons willen opbouwen, zodat God ook op de verkondiging vrucht kon geven. De vrucht is uitgebeeld in de walnoot. In dit geval ook wel de vrucht van gedane arbeid waarvan u nu in uw emeritaat mag gaan genieten! De groene klimop beeldt de trouw uit waarmee u uw werk deed en de trouw waarin God u in zijn werk bevestigde. Wij wensen u en uw vrouw Gods zegen toe.

==================================================================================

Pinksteren en belijdenisdienst 12 juni 2011

pink2011

Het vuur van Pinksteren.

 

De strelitzia’s(paradijsvogelbloem) en de kniphofia’s(vuurpijl)

verbeelden het vuur.

 

In  deze bloemschikking staan 14  rozen,

die symbool staan voor jullie die vandaag op 1e Pinksterdag

belijdenis afleggen van jullie geloof.

 

Laat uw enthousiasme niet bekoelen,

maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Rom 12:11

 

‘In vuur en vlam staan’

Vuur verwarmt, vuur verlicht, vuur zet in beweging.

 

De juiste weg wordt in de schikking aangeduid door de bloemen,

die naar boven wijzen,

de enige goede weg is met Jezus te gaan.

 

De kleur rood staat voor de Heilige Geest.

Het rode touw om de schikking, staat voor de Heilige Geest,

Die samenbindt.

 

==================================================================================

Hemelvaartsdag 2 juni 2011

Hem2011

Hemelvaartsdag 2 juni 2011

De ene roos verbeeldt het omhoog gaan van onze Heer.

De bloemen onderaan het stuk wijzend naar de vier windstreken, staan voor de opdracht van Christus om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan en ieder te verkondigen alles wat Hij ons heeft geleerd en vast te houden aan Zijn belofte:

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”. Matt 28; 20

Deze boodschap kregen de leerlingen mee.
Hemelvaart heeft te maken met loslaten, iets wat niet gemakkelijk is ook voor de leerlingen niet. 

Maar wij mogen geloven, al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.

 

==================================================================================

 

Doopdienst Twan Bouwhuis 29-05-2011

twan

Vandaag wordt Twan gedoopt.
De doop - Gods verbond met zijn kinderen.
De boog staat symbool voor dat verbond.
De klimop staan symbool voor trouw, Gods trouw aan Zijn kinderen.
Blauw is de kleur van trouw, en van Gods nabijheid.
Wit staat symbool voor zuiverheid, schoongewassen zijn.(de lelie)
De 3 witte rozen, voor de dopeling en zijn 2 zussen.
De blauwe hortensia met de vele bloemetjes zijn wij allemaal;
Wij allen zijn Gods kind, het eigendom van Vader.
De 2 vingerbladen; we zijn gedragen door Gods Hand.


Jij bent van God mijn kind.

Jij bent van God mijn kind, je werd als pas geboren
al in de kerk gebracht, God heeft aan jou gedacht


Waarom huil je, ben je bang?
Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang
bij je Vader schuilen

Jij bent van God mijn kind. Je mocht bij ’t doopvont horen:
Mijn kind Ik was je rein; dit zal het teken zijn.

  Waarom huil je, ben je bang?
  Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang
          bij je Vader schuilen


Wij allen zijn Gods kind, het eigendom van Vader
En wij vergeten niet, hoe Hij ons dopen liet

  Waarom huil je, ben je bang?
  Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang
          bij je Vader schuilen

==================================================================================

Bevestiging ambtsdragers 15 mei 2011

bev ambt2011

Uit dit bloemstuk rijzen zes bloemen;

die duiden op de zes bevestigde broeders.

Ze worden vanuit Gods Vaderhand (vingerblad)

Aan de gemeente gegeven.

Ze worden omgeven door Gods liefde;

Een boog met klimop, wat staat voor Gods trouw.

==================================================================================

Pasen 2011

 

pa2011

Pasen – het feest van de Opstanding.


De opdracht om aan het kruis te sterven,

is met  diepe liefde volbracht.
Jezus is opgestaan! – rode roos-
Nieuw leven - narcissen-
Witte Calla’s – trompetters van de Blijde Boodschap.

Vandaag wordt Julian gedoopt.

In het gebed voor de doop in het doopformulier staat:

Laat hem door de doop in Christus’ dood begraven worden

En ook met Hem opstaan in een nieuw leven.

(Dit wordt uitgebeeld met twee  rode rozen)

Geef dat hij iedere dag zijn kruis bij het volgen van Christus

blijmoedig zal dragen door Hem aan te hangen

met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde.

==================================================================================

Goede Vrijdag 22 april 2011

gv2011

De rode rozen staan symbool voor liefde en lijden. 
De rode roosjes onderin voor het vergoten bloed. 
De hedera - klimop - getuigt van trouw. 
Uit liefde voor ons is Jezus trouw tot in de dood. 
Gods liefde voor ons is zo groot, 
dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven! 
De judaspenningen staan voor verraad, 
ze lijken op de zilverlingen, 
het geld dat Judas kreeg als loon voor zijn verraad.

==================================================================================

Biddag 9 maart 2011

biddag2011

Uw woord opengeslagen,
als leidraad
als boek waaruit wij leven en werken
in dagen, jaren en seizoenen

Uw wereld ligt open (rieten bol)
in afwachting van het wonder van groei.(voorjaarsbolletjes)
van wasdom,
van leven
om in te werken,
te zaaien  te oogsten, te delen van al wat
U ons geeft
in dagen, jaren en seizoenen

Uw liefde en trouw ( klimop)
staat als een dak
beschermend over ons mensen heen
en toont ons de liefde van Christus
voor heel Zijn wereld dag in  dag uit
in leven en werken
in dagen, jaren en seizoenen

==================================================================================

Kerst 2010

kerst2010

Kijk naar Betlehem
Micha 5: 1-4a
Betlehem is maar een klein stadje, bijna niemand heeft er oog voor. Maar
Micha wel! Hij vertelt dat uit Betlehem iemand zal komen die voor het volk
Israël zal zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

1 Uit jou, Betlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.
2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.
Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israëlieten.
3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,
bekleed met de macht van de HEER, zijn God,
met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen,
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
4 en hij brengt vrede.  Micha 5:1-4a

Boog met één ster: de ster van Bethlehem als het teken aan de hemel voor de
plaats waar de Koning der Joden geboren zal worden.
Puin en distels: Als herinnering aan de vernietiging , ballingschap (lijden)
van het volk Israël.
Schikking van witte bloemen onder de boog.
Een grote kaars: Kerst.

==================================================================================

4e Advent zondag 19 December

4eadvent2010

Tel de sterren in de nacht
Micha 7: 1-7, 18-20
  Micha ziet in de wereld om hem heen een hoop ellende. Maar hij blijft ook
vertrouwen, op de God die ooit aan Abraham zijn goedheid heeft beloofd.

18 Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.
20 U bewijst Jakob uw trouw
en Abraham uw goedheid,
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,
in de dagen van weleer. Micha 7:18-20

Boog met sterren: als verwijzing naar het verbond dat God met Abraham sloot.
Puin en distels: Micha ziet in de wereld nog veel ellende.
Schikking met bloemen in het midden onder de boog.
Vier kaarsen: vierde advent.

==================================================================================

3e Advent zondag 12 December

advent32010

De weg van God. 
Micha 6:1-8 
Micha ziet voor zich hoe mensen kunnen leven: recht doen en trouw zijn, en nederig de weg van God gaan. 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God. Micha 6:8 

Puin en distels: als herinnering aan de vernietiging, ballingschap(lijden) van het volk Israël. Met in het midden een weg wijzer gemaakt van natuurlijke materialen, als symbool van de weg die God je wijst: Rechtdoen, trouw en nederigheid. 
Bloemguirlande: nederig op weg gaan. 
Klimop langs de guirlande als teken van trouw. 
Drie kaarsen: derde advent

==================================================================================

2e Advent zondag 5 December

advent22010

2e Advent zondag 5 december

Micha 4: 1-8 Op de tweede zondag lezen we over een visioen: Er zal een dag
komen waarop er geen oorlog en strijd meer is. Iedereen zal zitten onder
zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. In de schaduw van de boom kun je
tot rust komen.

Puin en distels: als herinnering aan de vernietiging, ballingschap(lijden)
van het volk Israël.
Boom: in de schaduw van de boom tot rust komen.
Mos: liefelijk en zacht.
Onder de boom: kleine biedermeiers op het mos. (het volk dat tot rust komt)
Twee kaarsen: tweede advent

==================================================================================

1e Advent zondag 28 November

advent1

1e Advent zondag 28 november.

Waar droom jij van?
Micha 2
Micha vertelt dat er in de wereld veel slechte mensen zijn. Sommige mensen
liggen zelfs ’s nachts in bed al te bedenken wat voor slechte dingen ze de
volgende dag weer kunnen doen, ze vernietigen het land. De Messias zal u uit
uw ballingschap leiden.

Hij die een bres slaat gaat voorop,
  ze breken uit, ze trekken door de poort,
ze gaan erdoorheen naar buiten.
Hun Koning gaat hun voor, De Heer gaat aan het hoofd
(Micha 2: 13).

Een poort met puin en distels: Als symbool van vernietiging, ballingsschap
(lijden) van het volk Israël, ze breken uit, ze trekken door de poort ze
gaan naar  buiten.
‘weg’ van bloemen: het volk dat uitbreekt uit de duisternis op weg naar het
licht.
Hij die de bres slaat gaat voorop.
1 Kaars: eerste advent.

==================================================================================

Dankdag 2010

dank2010

Dankdag voor gewas en arbeid

...dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat hij van u,
die één bent met Christus Jezus, verlangt.

1 Tessalonicenzen 5:18

==================================================================================

Doop Martijn Kremer op zondag 19 september 2010

mk

Psalm 139 Wonderbaar! U bent het die Martijn vormde, Kunstig weefde U hem in de buik van zijn moeder. Daarom ben je als een parel in Gods hand, Hij omringt je met zijn liefde,trouw en belofte. (de drie cirkels) Jouw doop is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (de drie zuiderwindlelie’s) Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand. "Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!" Jesaja 43:1

==================================================================================

Doop Jur ter Burg Zondag 5 september 2010

jur

Er wordt vandaag gedoopt,
In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
Daarvoor staan de 3 calla’s symbool.
De witte roos met parel voor de dopeling;
Een parel in Gods Hand.
De opgerolde bladen:
  het leven staat nog aan het begin en zal langzaamaan bekend worden.
Een krans van kleine bloemen;
Staat voor de gemeente,
De dopeling  hoort bij Gods gemeente.
Onderaan het bloemstuk twee grote vingerbladen.
We worden gedragen door Gods Hand.

Weet dat de Vader je kent
Weet dat je van waarde bent,
Weet dat je een parel bent,
Een parel in Gods Hand.

==================================================================================

Openbare geloofsbelijdenis, 6 juni 2010

belijdenis

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij in grazige weiden rusten,

Hij voert mij naar vredig water,

Daar geeft Hij mij nieuwe kracht.

Hij leidt mij op het rechte spoor,

Omwille van Zijn naam.

Al moet ik door dalen van duisternis en dood,

Ik ben voor geen onheil bang,

Want U bent bij mij:

Uw knots en Uw staf

Geven mij nieuwe moed.

(Psalm 23 1-4) 

 

In dit bloemstuk is een herdersstaf verwerkt.

Het staat tussen een veldboeket, dat symbool staat voor de grazige weiden.

In het boeket 11 rozen, welke symbool staan voor hen die vandaag belijdenis van hun geloof doen.

==================================================================================

Pinksteren 2010

pink

Pinksteren 2010 Het vuur van Pinksteren. De strelitzia’s verbeelden het vuur. De kleur rood staat voor de Heilige Geest Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

================================================================================

Hemelvaart 2010

hemel

Lucas 24:51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

===============================================================================

Bevestiging ambtsdragers, zondag 2 mei 2010

ambts

Vandaag worden 5 ambtsdragers bevestigd. Die worden uitgebeeld door de vijf rode rozen. Ze werken samen met de anders ambtsdragers naar een punt: Gods Woord! Ze worden omgeven door klimop: De trouw van God. Onderaan het bloemstuk een krans met veelkleurige bloemen: Een veel kleurige gemeente. Het rood van de rozen en van het kleed is de kleur van de Heilige Geest. Bij het bloemstuk liggen de Bijbel, en een collecte zak, op vingerbladen, die verwijzen naar de handreiking naar de gemeente.

Voor de gemeente, 1 Tess 5:12,13: Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten, u te leiden en terecht te wijzen. U moet hen om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar.

===============================================================================

Pasen 2010

pa

De Heer is opgestaan! - Eén grote bloem, hoog in het bloemstuk. Omringd door bloesem en voorjaarstakken, - het nieuwe leven! Buxus symboliseert de overwinning! Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Geen graf hield Davids Zoon omkneld; Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Wie in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan; een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

===============================================================================

Goede Vrijdag

gv

Het is donker om ons heen, we gedenken dat Jezus is gestorven aan het kruis. Zwarte stof symboliseert de dood. Het riet, het geknakte leven. Rode bloemen beelden het lijden hen het bloed uit. De judaspenning, herinnert aan de zilverlingen, die Judas ontving waarvoor Jezus verkocht werd. De prikkeltakken, verwijzen naar de doornenkroon, die Jezus voor Zijn kruiziging op het hoofd werd gezet. Dank mijn Heiland, voor het lijden, Voor Uw bittre bange nood, voor Uw heilig, biddend strijden, voor Uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan ons geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

===============================================================================

Biddag 2010

bid

Op de wisseling van winter en lente, ontvouwen zich blad en bloem. Wij bidden voor wasdom en levenskracht. Groeikracht openbaart leven dat zich vernieuwt. Tussen dode takken bloeien gele narcissen. als stille getuigen.

===============================================================================

De Heilige doop aan Luna en Jill 17-01-2010

lunajill

Vandaag worden Luna en Jill gedoopt.
De bloesem takken staan voor het nieuwe jonge leven,
De rozen, elk voor Luna en Jill.
Het blad van de vingerplant verwijst naar de handreiking van God naar Luna
en Jill toe met de betekenis:
ik zal er voor je zijn in jouw leven.
Ook wordt dit uitgedrukt in de boog van klimop die als het ware over het
stuk heen buigt.
Dit is een teken van het verbond van God dat Hij ook Luna en Jill door de
doop wil opnemen in Zijn gemeente.

De parels - als een parel in zijn hand.
De grassen hebben een enigszins neergaande lijn om uit te drukken dat
gedoopt worden is:

Met Jezus ondergaan
en met Hem verrijzen.
Door het water wordt een mens opnieuw geboren
en ontvangt in liefde licht van Uw licht.

===============================================================================

De Heilige doop aan Thyan v.d. Vegt 10-01-2010

thyan

Vandaag wordt Thyan gedoopt en hij ontvangt de doop als teken en zegel van
Gods verbond met Zijn kinderen.

Jes 43,1
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

De witte roos staat voor Thyan,
Opgenomen in Gods verbond,
Omgeven door bogen  en met klimop,
Staan symbool voor Gods trouw.
De vorm van de boog drukt ook omarming en bescherming uit.
Hij wil voor hem zorgen en Zich over hem ontfermen.
Dit gedragen worden door God,
wordt nog eens versterkt door het grote groene blad

===============================================================================

Kerst 2009

k2009

Het is vandaag kerstfeest,

De Redder is geboren!

De donkere takken zijn naar de achtergrond,
Het licht breekt door de duisternis,
Christus is geboren!

Joh. 3:16
Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

===============================================================================

4e advent zondag 20 december

a4

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 11:1

Vanuit de wereld in nood ( de donkere takken)
Richten we ons oog vol hoop op de eeuwige Koning,
Gods Zoon

want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.
Psalm 36:10

De bloemen zijn tot bloei gekomen groeiend naar het licht.

De witte bloemen (wit =rein) beelden de vergeving van de zonden uit

Bloemstuk,
Weer de dode kale takken, Maar nu met witte bloemen,
ook hoog in het bloemstuk verwerkt;
groeiend naar het Licht.

===============================================================================

3e advent zondag 13 december

adv3

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 11:1

dwars door de donkere takken zien we de hoop op vernieuwing;
de kleine bollen beginnen te bloeien.

Luc 1:76:
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,

Luc 1:68:
‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.

Bloemstuk:
Weer de dode kale takken,
De bloembollen komen tot bloei.
Er worden dus nu bloemen in verwerkt.
===============================================================================

De Heilige doop aan Annelie v Ginkel  06-12-2009
annelie
Gedoopt worden
is met Jezus ondergaan
en met hem verrijzen.

Dit wordt uitgedrukt
door de Amaryllis onder water
en boven het water.

Vandaag wordt Annelie gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Dit wordt gesymboliseerd in de drie witte rozen.
De twee groene bladen symboliseren:
Geborgen in Gods Hand.

===============================================================================
2e advent zondag 6 december

advent2

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 11:1


Het bloemstuk begon heel sober,
De bollen lopen al iets uit.
Er is groen bij gekomen als teken van hoop.

De bloembollen als beeld van verwachting, van nieuw leven.
De bloem zit nog verscholen in de bol

Maria zingt blij:
Hij trekt zich het lot van Israel aan, zoals Hij beloofd heeft.

Bloemstuk:
Weer de kale dode takken, maar nu met meer uitgelopen bloembollen,
en klimop groen.
Vandaag de 2e adventszondag, daarom is de 2e kaars aan.

===============================================================================
1e Adventszondag, 29 november

advent

Uitleg:


In de Adventstijd leven we van de verwachting.
We kijken uit naar de geboorte van Jezus.
We wachten op het licht, dat doorbreekt in het donker.

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 11:1

In het bloemstuk zijn donkere materialen verwerkt,
Het dode hout symboliseert de duisternis waarin we leven
Een tijd om tot inkeer te komen

Het kan lang duren maar God vervult zijn beloften

Beloofd is beloofd,
Daarom kijken we met advent uit naar het beloofde

Bloemstuk:
Alleen kale dode takken, met bloembollen
De bloembollen als beeld van verwachting, van nieuw leven.
(die moeten nog helemaal in bloei komen.)

Vandaag brand de eerste kaars op de standaard,
We groeien met de adventsweken,
naar het Licht toe.

===============================================================================

De Heilige doop aan Bjorn Bouwhuis  22-11-2009

 

bj1

bj2 

De drie rozen staan voor:
Vader, Zoon en Heilige Geest
In die naam wordt Bjorn gedoopt.

De neergaande lijnen, met klimop(Godstrouw)
Symboliseren de trouw aan Bjorn beloofd.
God de Vader sluit een verbond met ons.

Het bloemenhart
vertelt over de liefde
waarmee Bjorn omringd wordt.

===============================================================================

De Heilige doop aan Bram Bouwhuis 6 Sept 2009

bram

Een parel in Gods in Hand

De drie witte rozen staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
Bram wordt immers gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.

De opgerolde bladen: het leven van Bram staat nog aan het begin en zal
langzaamaan bekend worden.

De klimop: de trouw van God.

De kleur groen van de bladeren staat symbool voor hoop, groei, leven en
toekomst.

De kleur wit in dit stuk geeft dat het feest is vandaag omdat vandaag Bram
wordt gedoopt;

Bram, een parel in Gods Hand!

Weet je dat de Vader je kent,
weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand.

 

Openbare geloofsbelijdenis zondag 7 juni 2009

Op deze zondag doen 9 mensen belijdenis van hun geloof.
Voor iedere catechisant is een bloem in het stuk verwerkt. De ring waarin
deze bloemen staan symboliseert de verbondenheid van God en de mensen. Het
heeft geen begin en geen einde. Gods liefde is eeuwig.
Van elke verwerkte bloem is ook een corsage gemaakt.belij

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het
verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Hebr. 12:2

===============================================================================

Pinksteren 2009

De uitstorting van de Heilige Geest.

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende
dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen
teweegbrengt.
1 kor 12:4-6.

Vervuld met Zijn geest in vuur en vlam de wereld in.

pink

De drie rozen staan voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in neerdalende lijnen.

===============================================================================

Hemelvaartsdag 2009

De wolk van Hemelvaart

‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie
midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie
hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Hand. 1:11

hemelv

In Hem verbonden,
op handen gedragen,
stilstaan
en kijken.

===============================================================================

Bevestiging Ambtsdragers 17 mei 2009

rozen2

De 8 rode rozen verbeelden de ambtsdragers,
temidden van een veelkleurige gemeente,
de kleurige bloemenring.
Het rood van de rozen en van het kleed,
is de kleur van de Heilige Geest.
De rozen staan ook voor geheimhouding,
sub rosa betekent ook "in vertrouwen"
De rozen worden omgeven door een cirkel van klimop,
de trouw van God.
Het vingerblad is de handreiking,
van de ambtsdragers naar hun naaste in de gemeente.

rozen1

===============================================================================

Pasen 2009

De Heer is waarlijk opgestaan!
Het graf is open.
De witte bloemen uit het graf symboliseren de opgestane Heer.
Jezus heeft het licht gebracht! Het nieuwe leven is aangebroken.

pasen2

Pasen1

===============================================================================

Goede vrijdag 2009

Doornenkroon aan het kruis: Het lijden van Jezus.
Judaspenning: De zilverstukken die aan Judas zijn betaald voor het verraad.
Rode anemonen:Het bloed dat vergoten is.

pasen

===============================================================================

Biddag 2009

Zegen het werk van onze handen,
Het werk van onze handen zegen dat.
- De witte tulpen symboliseren het gebed.
- De stenen: aan iets bouwen/werken.

pic1