Broeders en zusters,

We zijn ‘in de greep van’ het coronavirus. De overheid probeert dat in beheersbare banen te leiden. Daarbij heeft zij, zondag nog eens verscherpt, een aantal adviezen gegeven. Die gelden in elk geval tot D.V. 6 april.
De kerkenraad heeft besloten die adviezen op te volgen! Mee omdat de kerk, zo gezegd, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.

Wat betekenen die adviezen voor ons als gemeente(-zijn)?

  1. Alle bijeenkomsten boven de 100 personen worden afgelast.

Dat betekent voor nu: de komende zondagen zijn er geen kerkdiensten. Wel willen we u iets aanbieden als ‘noodoplossing’.
Er wordt vanuit de kerk een meditatie opgenomen, mét beeld. Die zal op zaterdag op de website geplaatst worden. Met een link waar u de opname kunt zien/beluisteren. Zo is het beschikbaar voor iedereen met een computer.
En voor wie geen computer heeft? Zondagmorgen zal die opname via de kerktelefoon te horen zijn om 09.30 uur.
’s Middags zal er om 14.30 uur een opname te horen zijn van een zusterkerk. Ook weer via de kerktelefoon. Mensen met een computer kunnen ook zelf een dienst opzoeken via de site van één van onze zusterkerken. Kijk voor een overzicht op www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk
Zo willen we op zondag toch twee keer iets ‘aanbieden’.
Wilt u thuis iets doen met de (kleinere) kinderen? Er is op de site www.creatiefkinderwerk.nl  materiaal beschikbaar.

  1. Sociale contacten zoveel mogelijk vermijden.
  2. Vergaderingen liggen voorlopig zoveel mogelijk stil
  3. Geldt ook voor andere activiteiten in vHth gemeld.
  4. Catechese gaat niet door. Betekent: einde van het seizoen.
  5. De gemeenteavond en de verkiezing van ambtsdragers, zijn voorlopig uitgesteld.
  6. De Ontmoetingsavond met de Sionskerk van 26 maart is, in overleg, afgelast.
  7. De avonden in de ‘Stille Week’ (6-9 april D.V.) staan vooralsnog op ‘losse schroeven’. Afwachten wat op D.V. 6 april geadviseerd wordt.
  8. De ambtsdragers zullen alleen het ‘hoognodige’ bezoekwerk doen. Maar schroom niet de telefoon te pakken als er een bezoekje gewenst is!

 

  1. Hebt u praktische hulp nodig (boodschappen doen bijvoorbeeld)? U kunt contact opnemen met uw wijkdiaken!

Ingrijpende ‘maatregelen’, we weten het. Maar voor ons gevoel kunnen we op dit moment niet anders.
Toevallig dat dit juist valt in de veertigdagentijd? Ons lot (het leven dat gaat zoals het gaat) en ons leven liggen in Gods hand! Een verlossende hand. Niet minder een dragende hand in alles. Dat besef, je wordt er in elk geval sterk bij stil gezet nu. Juist in deze veertigdagentijd. Tijd van bezinning. Wie is God voor jou? Wat betekent Jezus Christus voor u? God had ons zo lief dat Hij ons zijn enige Zoon gegeven heeft. En die Zoon zijn leven. Zo verloste Hij ons van de dood. En van alle kwaad dat ons ‘in de greep’ kan hebben.
Sta er maar weer eens bewust bij stil. Om er dan dankbaar uit te leven! Als je het lastig vindt om hierover in je eentje te bezinnen, bel gerust of kijk voor inspiratie eens op deze site www.jezus.nl

Iedereen heel veel sterkte en vertrouwen gewenst in deze tijd. En laten we bidden voor elkaar. En voor wie door het virus getroffen zijn. Of er via hun werk mee te maken hebben/krijgen.  Heeft u gebedspunten? Laat dit dan uiterlijk op de donderdagen weten, vóór 18.30 uur. Dan kan er voor gebeden worden op het moment dat de overdenking wordt opgenomen.

De kerkenraad.